tisdag 31 maj 2011

Roks supportar SlutWalk Sthlm!


"Kampen för att varje individ ska kunna nyttja sin fulla rätt till frihet från våld och förtryck är central för Roks. Allför stor skuldbörda läggs – än i dag – på tjejer och kvinnor som lidit offer för mäns och killars våld. Roks nära 100 kvinno- och tjejjourer vittnar dagligen om vilka katastrofala konsekvenser detta kan få. Att Slutwalk fokuserar på förövaren istället för offret är därför mycket välkommet. Skulden ska läggas där den hör hemma!"

//Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige


Bang supportar SlutWalk Sthlm

"Mycket bra initiativ kring en oerhört viktigt fråga."

//Trifa Shakely, Chefredaktör Bang

RFSU supportar SlutWalk Sthlm!


"Slutwalk sätter ett välbehövligt fokus på förövaren. Friheten att själv välja hur man vill uttrycka sin identitet och sin sexualitet är central för RFSU, och denna frihet får inte beskäras genom våld och tvång. Därför skall diskussionen inte handla om hur man skall undvika sexuellt våld genom att t ex klä sig mindre utmanande, utan om hur vi kan ändra våra värderingar och förhållningssätt så att färre personer blir förövare."

//Gustav Nilsonne, ordförande RFSU Stockholm
Johanna Karlsson, projektledare Vulvagruppen RFSU Stockholm


måndag 30 maj 2011

Banderoller fixade!

Gudrun Schyman supportar SlutWalk Stockholm!

"Jag tycker aktionen är väldigt bra och i ljuset av den diskussion som just nu förs, efter gripandet av IMF- chefen, blir det än viktigare att protestera mot föreställningen om att män med makt ska kunna manifestera sin potens genom övergrepp på kvinnor. Oavsett skuldfrågan visar reaktioner och uttalanden att många fortfarande anser att kvinnors kroppar är mäns privilegier."

//Gudrun Schyman, Frilansfeminist


söndag 29 maj 2011

Banderollworkshop!

Måndag 30/5 kl. 19-22 ses vi på Lava, Kulturhuset för Banderollworkshop och pepp!

Vi kommer att spåna slagord, pyssla och peppa inför lördag!

Ta med valfri banderoll och annat plakatmaterial i form av tyg, kartonger, pappark, pinnar, flaggor, rockringar, you name it. Färg och tejper finns på Lava, men om du vill ha din speciella neonbeige glitterfärg så är det bäst att du tar med den själv.

Bring friends and enemies! Kungen och grannen! Rihanna och Rebellrobban!

fredag 27 maj 2011

Vänsterpartiet Storstockholm supportar SlutWalk Sthlm!

"SlutWalk Sthlm är ett superbra initiativ! Vänsterpartiet verkar för ett samhälle fritt från sexualiserat förtryck och våld. Därför stödjer vi självklart denna manifestation som lyfter frågan om förlegade föreställningar om kön och sexualitet och ryter ifrån. Vi accepterar inte den rådande samhällsstrukturen där män anses ha rätt till kvinnors kroppar och sexualitet. Vi tror på en bättre och jämlik verklighet och tror att Slutwalk Sthlm kan göra skillnad!"

//Vänsterpartiet StorstockholmInterfem supportar SlutWalk Sthlm!

"Vi går mot mål! För skulden är alltid förövarens." 


//Berolin Deniz, Ordförande Interfem torsdag 26 maj 2011

Maria Scheffer Lindgren supportar SlutWalk Sthlm!

"Jätteviktig aktion! Det är verkligen hög tid att vi uppnår mänskliga rättigheter även i praktiken! Kom och gå med oss!    


//Maria Scheffer Lindgren, feministjurist och våldsforskareSKR supportar SlutWalk Sthlm!

"Tack Slutwalk Sthlm för att ni lyfter frågan om skuld och skam vid sexuella övergrepp! Mycket av ansvaret för att förhindra övergrepp läggs på tjejer och kvinnor och våra jourer möter konsekvenserna av det. Den som utsätts skuld- och skambeläggs ofta av sin omgivning, av sin familj och av sig själv. Skuld- och skambeläggande leder till tystnad, vilken motverkar läkning och är förövarens bästa skydd. Nu är det dags att flytta fokus till förövaren, och till hur sexuellt våld är kopplat till normer för maskulinitet".


//Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR 
tisdag 24 maj 2011

Apollo supportar SlutWalk Sthlm!

Om glädje och livsbejakelse och vår rätt att se ut hur vi vill! För att könsmaktsordningen ger rätten till dem med kuk att våldta och skrika hora, ger jag mig ut på gatan den 4e Juni för att försvara allas vår rätt att vara fria. "U.N.I.T.Y. thats a unity, who you calling a bitch?" (Queen Latifa).


//Apollo de Azizi Global Subkulturkorre, MC och Go-Go Gubbemåndag 23 maj 2011

‎"'No' appears to be the only word in the English language which changes meaning depending upon the user’s clothing, location and profession."

Iki Gonzalez Magnusson supportar SlutWalk Sthlm!

"Nu sätts foten ner, nu sker förändring och uppmaning. Imponeras, engageras och bara njut. Slutwalk är här för att stanna!"

//Iki Gonzalez Magnusson, projektledare Utopia, klubbarrangör, dj, dansare och frilansande kulturperson med en stadig grund i 

Fittcrew


fredag 20 maj 2011

Ballers supportar SlutWalk Sthlm!

"Som feminister är det för Ballers en självklarhet att alla ska ha rätten att vistas fritt och känna sig trygga i offentliga liksom privata rum. Detta oavsett vilken kropp en har, hur en väljer att presentera den, och oavsett hur många eller hur få sexpartners en har (haft). Slutwalken är en viktig politisk aktion som Ballers självklart kommer att delta i – både med fysiska kroppar på plats den 4 juni, och genom att skriva om aktionen i vårt webbmagasin."

// Ballers, ditt feministiska livsstilsmagasin
torsdag 19 maj 2011

Amanda Mogensen supportar SlutWalk Sthlm!

"SlutWalk Stockholm är ett så himla bra sätt att manifestera allas rätt att vara sexsubjekt!"

//Amanda Mogensen, redaktör för boken "Fejkad Orgasm" och kommunikationsstrateg, Ideal kommunikation


tisdag 17 maj 2011

Kulturhuset supportar SlutWalk Sthlm

”En otrolig viktig manifestation som visar mod, kaxighet och en vilja till förändring"

//Eric Sjöström, Chef Kulturhuset Stockholm

Tove Sahlin supportar SlutWalk Sthlm

"jag stödjer SlutWalk för att kvinnors kroppar i alla rum och i alla tider har varit utsatta för en objektifiering som automatisk verkar ta bort rättigheter...Låt oss skapa ett space där vi kan vara sexiga glada starka fula och galna tillsammans i det offentliga rummet. Ropen skalla: SlutWalk åt alla!"

//Tove Sahlin, Scenkonstnär/Projektledare, Bastardproduktion/ W.I.S.P


Tips för att förebygga sexuella övergrepp!

En av våra SlutWalk-kamrater erbjuder nu en checklista för att förebygga sexuella övergrepp. En lista som fungerar! Glöm t ex inte att ha med dig en visselpipa om du är rädd för att hamna i en situation där du eventuellt kommer att förgripa dig på någon. Håll till godo!

A Comprehensive Guide to Preventing Assault!

1. Don’t put drugs in people’s drinks in order to control their behavior.

2. When you see someone walking by themselves, leave them alone!

3. If you pull over to help someone with car problems, remember not to assault them!

4. NEVER open an unlocked door or window uninvited.

5. If you are in an elevator and someone else gets in, DON’T ASSAULT THEM!

6. Remember, people go to laundry to do their laundry, do not attempt to molest someone who is alone in a laundry room.

7. USE THE BUDDY SYSTEM! If you are not able to stop yourself from assaulting people, ask a friend to stay with you while you are in public.

8. Always be honest with people! Don’t pretend to be a caring friend in order to gain the trust of someone you want to assault. Consider telling them you plan to assault them. If you don’t communicate your intentions, the other person may take that as a sign that you do not plan to rape them.

9. Don’t forget: you can’t have sex with someone unless they are awake!

10. Carry a whistle! If you are worried you might assault someone “on accident” you can hand it to the person you are with, so they can blow it if you do.

And, ALWAYS REMEMBER: if you didn’t ask permission and then respect the answer the first time, you are committing a crime- no matter how “into it” others appear to be.


//Malin

fredag 13 maj 2011

SlutWalk Toronto

Den 24 januari 2011 delade en representant från Polisen i Toronto med sig av sin syn på sexuella övergrepp: "I've been told I'm not supposed to say this – however, women should avoid dressing like sluts in order not to be victimised".

Som stadens säkerhetsgaranterande tjänst förstärker och cementerar man därmed myten och stereotypen ”Slampan”. Att använda sig av en nedsättande term för att legitimera ett oförsvarbart beteende bidrar till en miljö i vilken det uppfattas som ok att skylla på offret.

Offer för sexuella övergrepp (ett redan innan underrapporterat brott) har i och med detta än mindre anledning att rapportera övergrepp av rädsla för att själva skuldbeläggas.

Att bli utsatt för ett övergrepp handlar inte om vad du har på dig. Det handlar inte ens om sex.

SlutWalk Toronto föddes i och med känslan att man fått nog. I frustrationen efter Polisens uttalande gick Torontos invånare samman för att kräva en förändring: ”WE ARE COMING TOGETHER. Not only as women, but as people from all gender expressions and orientations, all walks of life, levels of employment and education, all races, ages, abilities, and backgrounds, from all points of this city and elsewhere”.

3000-4000 människor deltog i SlutWalk Toronto den 3 april 2011 och på tre månader har SlutWalk växt till en massiv, internationell rörelse. Det har genomförts 12 demonstrationer i Canada och USA och ytterligare 45 (!) är planerade. Till Europa kommer SlutWalk den 14 maj genom Scotland. Vidare är ytterligare 18 planerade i andra delar av världen.

Läs mer i The Guardian och se reportage från demonstrationen i Toronto.


//Malin

onsdag 4 maj 2011

Terrafem supportar SlutWalk Sthlm!

"Terrafem arbetar dagligen med kvinnor utsatta för hot och övergrepp. Vi vill i och med vårt deltagande i manifestationen protestera mot den patriarkala makten i samhället.  Kvinnor ska inte behöva känna skam och skuld om de utsätts för övergrepp eller bli stämplade för sin livsstil om den faller utanför de ramar som ställts upp för så kallad kvinnlig anständighet. Skulden och ansvaret ska ligga hos förövaren och inte hos den som utsätts för kränkningar och/eller övergrepp. Vi är tyvärr långt därifrån idag. Det är av yttersta vikt att vi å alla samhällsnivåer uppmärksammar och är fullt medvetna om denna problematik."


//Dilan Ahmad, Terrafems ordförande


söndag 1 maj 2011

Vad vi är, vad vi vill och varför

SLUTWALK STOCKHOLM 
Från fördomsfullhet - mot medvetenhet

Lördagen den 4 juni samlas vi för att göra ett gemensamt, enat uttalande. Vi välkomnar alla som anser att rådande attityder till varför sexuella övergrepp inträffar behöver ändras på. Vi vill flytta fokus från den som blir utsatt för sexuella övergrepp till förövaren. Vi vill få igång en diskussion. Diskussionen ska inte handla om hur man undviker sexuella övergrepp utan om hur vi kan ändra våra värderingar och förhållningssätt så att färre personer blir förövare. 

Det handlar inte bara om att demonstrera för att påpeka allas rätt till sitt eget livsutrymme utan även för rätten att slippa fördömande frågor från vårdpersonal, blickar från kollegor eller omtänksamma men stigmatiserande påståenden från familj och vänner; Oavsett om du är Slampa eller allierad – Kom, gå, rulla och ropa med oss.

Vi samlas på Mynttorget kl 15:00 för att tillsammans gå till Sergels torg via Slottskajen, Strömbron, Kungsträdgårdsgatan och Hamngatan.

Skulden är förövarens!

//SlutWalk Stockholm

----


BAKGRUND
Den 24 januari 2011 delade en representant från Polisen i Toronto med sig av sin syn på sexuella övergrepp: "I've been told I'm not supposed to say this – however, women should avoid dressing like sluts in order not to be victimised".

Som stadens säkerhetsgaranterande tjänst förstärker och cementerar man därmed myten och stereotypen ”Slampan”. Att använda sig av en nedsättande term för att legitimera ett oförsvarbart beteende bidrar till en miljö i vilken det uppfattas som ok att skylla på den som utsatts för övergreppet.

Den som utsatts för sexuella övergrepp (ett redan innan underrapporterat brott) har i och med detta än mindre anledning att rapportera övergrepp av rädsla för att själva skuldbeläggas.

Att bli utsatt för ett övergrepp handlar inte om vad du har på dig. Det handlar inte ens om sex.

SlutWalk Toronto föddes i och med känslan att man fått nog. I frustrationen efter Polisens uttalande gick Torontos invånare samman för att kräva en förändring: ”WE ARE COMING TOGETHER. Not only as women, but as people from all gender expressions and orientations, all walks of life, levels of employment and education, all races, ages, abilities, and backgrounds, from all points of this city and elsewhere”.

3000-4000 människor deltog i SlutWalk Toronto den 3 april 2011 och på tre månader har SlutWalk växt till en massiv, internationell rörelse. Det har genomförts 12 demonstrationer i Canada och USA och ytterligare 45 (!) är planerade. Till Europa kommer SlutWalk den 14 maj genom Scotland. Vidare är ytterligare 18 planerade i andra delar av världen.

Läs mer i The Guardian och se demonstrationen från Toronto.


OBSERVERA
SlutWalk Stockholm är en fredlig demonstration. Vi enas för att göra vår röst hörd och för att få igång en diskussion som ska leda till förändring.

Kom som du är!