onsdag 1 juni 2011

Elektra/Sharaf Hjältinnor & Hjältar supportar SlutWalk Sthlm!

”Elektra jobbar för jämställdhet och för den ovillkorliga respekten för de mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi jobbar för ett samhälle där det aldrig ska accepteras att någon använder kulturell, religiös, social, politisk eller någon annan tillhörighet för att rättfärdiga förtryck, våld eller andra kränkningar. Därför tycker vi på Elektra att Slutwalk är ett bra sätt och uppmärksamma friheten att själv välja hur man vill utrycka sin identitet och sin sexualitet som är också centrala delar i dem mänskliga rättigheterna”


//Farman Sediq, Elektra/Sharaf Hjältar & Hjältinnor
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar