tisdag 31 maj 2011

Roks supportar SlutWalk Sthlm!


"Kampen för att varje individ ska kunna nyttja sin fulla rätt till frihet från våld och förtryck är central för Roks. Allför stor skuldbörda läggs – än i dag – på tjejer och kvinnor som lidit offer för mäns och killars våld. Roks nära 100 kvinno- och tjejjourer vittnar dagligen om vilka katastrofala konsekvenser detta kan få. Att Slutwalk fokuserar på förövaren istället för offret är därför mycket välkommet. Skulden ska läggas där den hör hemma!"

//Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar