onsdag 4 maj 2011

Terrafem supportar SlutWalk Sthlm!

"Terrafem arbetar dagligen med kvinnor utsatta för hot och övergrepp. Vi vill i och med vårt deltagande i manifestationen protestera mot den patriarkala makten i samhället.  Kvinnor ska inte behöva känna skam och skuld om de utsätts för övergrepp eller bli stämplade för sin livsstil om den faller utanför de ramar som ställts upp för så kallad kvinnlig anständighet. Skulden och ansvaret ska ligga hos förövaren och inte hos den som utsätts för kränkningar och/eller övergrepp. Vi är tyvärr långt därifrån idag. Det är av yttersta vikt att vi å alla samhällsnivåer uppmärksammar och är fullt medvetna om denna problematik."


//Dilan Ahmad, Terrafems ordförande


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar